Latest Articles

 • አይቴ ብሔሩ ለግእዝ? ግእዝ የማን ቋንቋ ነው?

  ግእዝ የማን ቋንቋ ነው? የካም ወይስ የሴም ቋንቋ የሚለው የብዙዎች ምሁራን ጥናት እና ጥያቄ እየሆነ መጥቷል፡፡ ግእዝን የሴም የሚያደርጉት የሶቢየት ምሁራን ኤቢ ዶጎልስኪ /A.B. Dogopolsky/ እና ኢጎር ዲያኮኖፍት /Igor D...

 • ዝክረ ልሳነ ሰብእ ቀዳማዊ-ግእዝ ምስለ ቤተ ክርስቲያን

  1. ግእዝ ምስለ ቤተ ክርስቲያንቤተ ክርስቲያን ለብዙ ዘመናት የፈተና ገፈታ ቀማሽ በመሆን፣ ልጆቿን እያበረታታች ለሀገራዊ ሀብት መጠበቅም እስከ ሰማዕትነት እያበረከተች በየአድባራቱና ገዳማቱ ጠብቃ አሳድጋ ለዚህ ትውልድና ዘመን ካቆየቻ...

 • የእመቤታችን ቅድሰት ድንግል ማርያም ትንሣኤዋና አርገቷ

  አቤቱ ወደ እረፍትህ ተነስ አንተና የመቅደስህ ታቦት መዝ 131 በየዓመቱ ከነሐሴ 1-16 ቀን ከሰባቱ አጽዋማቱ አንዱ የሆነውን የእመቤታችን ቅድሰት ድንግል ማርያም የሥጋዋን መፍለስ የምናስታውስበትን ጾም እንጾማለን፡፡ ፍልሰት ማት መነ...

 • አቤቱ ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ ኤር 3:22

  ከርም ከረመ ክረምት መስከረም /መዝክር ዓም/ የወር ስም ከ12ቱ ወሮች አንደኛው መጀመሪያ የዘመን መለወጫ መስከረም ጠባ ነጋ ባተ፡፡ 2ኛም መስከረም ስመ ወርኃና ቀደማይ የወርና ያመት መጀመሪያ በግብጽና በኢትዮጵያ ቁጥር፡፡ ጥንቷም ከ...